Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu

s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu

s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně

osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo

požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje

nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient

povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás

požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

 

 

MUDr. Zbyněk Kraus

Provozovatel: Chirurgia-Center s.r.o. Terezie Brzkové 942/15, 318 00 Plzeň, Tel: +420 377 540 707, IČO: 64833119