Věc: Rozhodnutí poskytovatele ohledně  informovaného souhlasu:

Poskytovatel zdravotních služeb CHIRURGIA-CENTER spol. s r.o. rozhodl o tom, že k poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou s výjimkou případů, které stanoví zákon.

Obecně platí, že souhlas nemusí být písemný. Existují však zvláštní případy, kdy je nutnost písemného souhlasu stanovena v zákoně. Jedná se například o zákroky před provedením transplantace, získávání lidských embryonálních kmenových buněk, vyšetření HIV, když je prováděno jako předpoklad dárcovství krve, tkání, asistované reprodukce. Zákon rovněž říká, že souhlas musí být písemný, pokud jde o zákrok, který není v bezprostředním zájmu pacienta. V praxi je obvykle písemný souhlas zdravotnickým zařízením vyžadován u náročnějších zákroků.

 

                 Za poskytovatele                                 MUDr. Zbyněk Kraus

 

Provozovatel: Chirurgia-Center s.r.o. Terezie Brzkové 942/15, 318 00 Plzeň, Tel: +420 377 540 707, IČO: 64833119