Chirurgie Skvrňany s.r.o.             
Terezie Brzkové 942/15 318 00 Plzeň
Telefon: +420 377 540 707            Mobil: +420 737 535 095